top of page

Responsible Brains

En aquest taller de neurociència farem una sèrie dexperiments per visibilitzar
les conseqüències de les nostres decisions i la necessitat d'alçar la veu davant les injustícies

Responsible Brains | Taller de neurociencia | Open Brains
Duración
Edad
Aforo
2 h
11-18
30 pers.

Contingut

➔ Experiment secret

               ◆ Posada en escena

               ◆ Pseudo-experiment de Milgram - Dinàmica: les descàrregues*

               ◆ Revelació
                              ● Eichman & Arendt: La banalitat del mal


➔ El bullying
               ◆ El consentiment

               ◆ La neurociència del dolor

                             
➔ La pressió de grup
               ◆ Dinàmica: els texans

               ◆ Efecte de les xarxes socials 

➔ La salut mental 
               ◆ Conseqüències sobre la salut mental

               ◆ Quan hem d'alçar la veu?

                                                                                                                     

                                                                                               *los alumnos observan un abuso de poder entre formadores

bottom of page