top of page

Biased Brains

En aquest taller de neurociència utilitzarem la tecnologia d'eye tracking i experiments en viu per analitzar de manera objectiva com la naturalesa predictiva del cervell ocasiona situacions de discriminació social.

Contingut

Biased Brains | Taller de neurociencia | Open Brains
Duración
Edad
Aforo
2h
15-18
30 pers.

➔ El cervell imperfet i els biaixos cognitius

               ◆ Errors de percepció
               ◆ Decisions automàtiques
                              ● Dinàmica: els estereotips


➔ Explota la societat els nostres biaixos?
               ◆ Les xarxes socials
                              ● Dinàmica: biaix de confirmació
               ◆ Màrqueting i publicitat
                              ● Experiment: eye tracking i priming
              

➔ Els biaixos cognitius en el dia a dia
               ◆ Manifestació i origen del sexisme

               ◆ Manifestació i origen del racisme
                              ● Experiment: Biaixos inconscients

 

➔ La complexitat de les decisions

               ◆ Discussió: l'impacte dels biaixos a la societat         

bottom of page